Ми в соцмеражах:

Питання підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації в Національному авіаційному університеті (далі – НАУ) забезпечує Відділ аспірантури та докторантури.

Історія Аспірантури в НАУ бере свій початок із 1951 року та має дві форми навчання – очна (денна та вечірня) і заочна. Нормативний час підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії становить чотири роки, що передбачає виконання освітньо-наукової програми за відповідною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження.

З 1988 року в університеті успішно діє докторантура як найвища ланка в системі підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук у докторантурі Університету триває 2 роки, за очною (денною) формою навчання, і передбачає виконання наукової програми за обраною спеціальністю та захист дисертації.

Провідні вітчизняні та зарубіжні науково-педагогічні працівники з різних галузей знань діляться своїми знаннями, готуючи для держави нові наукові кадри вищої кваліфікації - за 30 спеціальностями.

За роки роботи аспірантури та докторантури було підготовлено багато відомих вчених та науковців. Ми пишаємося тим, що вже і наші випускники – у цій почесній кагорті.

В Університеті працюють 2 академіки та член-кореспонденти НАН України, 31 академік галузевих академій наук, 183 доктори наук, професори та 823 кандидати наук, доценти. Серед них – 26 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 16 Заслужених діячів науки та техніки України, 12 Заслужених працівників освіти України, 3 Заслужені працівники народної освіти, 3 Заслужені та 27 Почесних працівників авіаційного транспорту, Заслужені винахідники, юристи, економісти, журналісти, працівники культури тощо. 

У НАУ створені та успішно функціонують 19 науково-педагогічних шкіл. Вони залучені до підготовки здобувачів вищої освіти всіх освітніх рівнів та сконцентровані на формуванні їх дослідницьких, аналітичних та креативних компетенцій.

Навчання в аспірантурі та докторантурі НАУ, надає змогу поглибити свої теоретичні та дослідницькі знання, проводити оригінальні дослідження, розвивати власний науковий потенціал у сфері обраної спеціальності.

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

В АСПІРАНТУРІ ТА ДОКТОРАНТУРІ НАУ:

  1. Один із найкращих університетів - посідає 9 місце в результативних рейтингах серед 200 університетів України.
  2. 30 необхідних спеціальностей із різних галузей знань.
  3. Сучасна матеріально-технічна та навчальна база.
  4. Заняття проводять провідні викладачі та експерти з різних галузей знань, які постійно проходять зарубіжні стажування, мають патенти про винаходи, публікують власні наукові доробки у періодичних виданнях, включених до наукометричної бази Scopus та Web of Sciences;
  5. Спільні програми підготовки аспірантів та докторантів із провідними навчальними закладами вищої освіти Європи.
  6. Академічна мобільність і гранти від європейських навчальних закладів вищої освіти.
  7. Широкі можливості аспірантам та докторантам у реалізації їх наукових, дослідницьких та творчих інтересів.
  8. Можливість для аспірантів та молодих учених отримати державні нагороди - стипендії, премії, гранти: академічні стипендії та гранти Президента України, академічні стипендії та премії Кабінету міністрів України, премії Національної академії наук України та ін.
  9. Постійне формування Разових спеціалізованих вчених рад з присудження ступеня доктора філософії за різними науковими спеціальностями.
  10. Створення та функціонування Спеціалізованих Вчених рад із захисту докторських дисертацій.

 

ЛАСКАВО ПРОСИМО НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ !