ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ДОКТОРАНТУРИ

Перелік обов’язкових документів для вступу до докторантури

Повний комплект обов’язкових для вступу до докторантури документів у картонному швидкозшивачі (всередині металевий швидкозшивач для фіксації документів) подається вступником особисто до Відділу аспірантури та докторантури НАУ у встановлені строки і включає:

– заяву про зарахування установленої форми;

– особовий листок з обліку кадрів установленої форми;

– автобіографію;

– витяг із протоколу рішення Вченої ради НАУ з рекомендацією до вступу в докторантуру, із зазначенням теми дисертаційної роботи та наукового консультанта;

– копію диплома доктора філософії або кандидата наук;

– письмову характеристику наукової діяльності вступника, завірену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником НАУ, із згодою бути науковим консультантом;

– завірений ученим секретарем НАУ список публікацій за темою дисертації;

– фото розміром 3,5 × 4,5 см;

– копію сторінок паспорту з відмітками;

– копію ідентифікаційного номера;

– копію трудової книжки;

– довідку з місця роботи;

– медичну довідку для осіб із особливими освітніми потребами (за бажанням вступника);

– копію військово-облікового документу, завіреного у Військово-мобілізаційному підрозділі НАУ каб. 1-326 яким є:

для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці

✓ для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного

для резервістів – військовий квиток;

– при подачі документу про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.05.2015 № 614/27059.

– засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності).

Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора), старшого дослідника (старшого наукового співробітника) подаються вступниками особисто.

–  угоду про підготовку здобувача ступеня доктора наук у докторантурі НАУ у двох примірниках – за умови вступу за державним замовленням; або контракт про платну підготовку в докторантурі – у двох примірниках.

 

Із детальною інформацією щодо вступу можна ознайомитися на сайті Відділу аспірантури та докторантури НАУ за посиланням: https://asdoc.nau.edu.ua/

Контакти: 406-77-19

                  406-74-84