СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ З ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК

Шифр спеціалізованої вченої ради

Профіль спеціалізованої

вченої ради

Термін роботи ради

Наказ МОН України

Спеціалізована вчена рада

Д 26.062.01

05.13.06 «Інформаційні технології»

06.06.2022  06.06.2025

Наказ МОН 06.06.2022 № 530

Спеціалізована вчена рада

Д 26.062.02

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»,

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»,

08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

06.06.2022  06.06.2025

Наказ МОН 06.06.2022 № 530

 

(зміна профілю Наказ МОН від 10.10.2022 № 894)

Спеціалізована вчена рада

Д 26.062.03

05.13.03 «Системи та процеси керування»,

05.22.13 «Навігація і управління рухом»,

05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

06.06.2022  06.06.2025

Наказ МОН 06.06.2022 № 530


(зміна профілю Наказ МОН від 25.10.2023 №1309)

Спеціалізована вчена рада

Д 26.062.05

05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

06.06.2022  06.06.2025

Наказ МОН 06.06.2022 № 530

Спеціалізована вчена рада

Д 26.062.06

05.02.04 «Тертя та зношування в машинах»

10.10.2022  10.10.2025

Наказ МОН 10.10.2022 № 894

Спеціалізована вчена рада

Д 26.062.07

05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

27.04.2023 27.04.2026

Наказ МОН від 27.04.2023 № 491

Спеціалізована вчена рада

Д 26.062.08

05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт»,

05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»

10.10.2022  10.10.2025

Наказ МОН 10.10.2022 № 894

Спеціалізована вчена рада

Д 26.062.15

13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

06.06.2022  06.06.2025

Наказ МОН 06.06.2022 № 530

Спеціалізована вчена рада

Д 26.062.16

12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»,

12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

06.06.2022  06.06.2025

Наказ МОН 06.06.2022 № 530

Спеціалізована вчена рада

Д 26.062.17

05.13.21 «Системи захисту інформації»

10.10.2022  10.10.2025

Наказ МОН 10.10.2022 № 894

Спеціалізована вчена рада

Д 26.062.18

05.11.01 «Прилади та методи вимірювання механічних величин»

06.06.2022  06.06.2025

Наказ МОН 06.06.2022 № 530

Спеціалізована вчена рада

Д 26.062.19

05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»,

05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»

10.10.2022  10.10.2025

Наказ МОН 10.10.2022 № 894 (зміна профілю Наказ МОН від 20.12.2023 № 1543)

Спеціалізована вчена рада

Д 26.062.20

25.00.02 «Механізми державного управління»

06.06.2022  06.06.2025

Наказ МОН 06.06.2022 № 530 (зміна профілю Наказ МОН від 21.02.2024 № 220)

Спеціалізована вчена рада

Д 26.062.21

12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»,

12.00.11 «Міжнародне право»

10.10.2022  10.10.2025

Наказ МОН 10.10.2022 № 894 (зміна профілю Наказ МОН від 20.12.2023 № 1543)

Спеціалізована вчена рада

Д 26.062.22

08.00.02 «Світове господарство і міжнародні відносини»

20.02.2023
20.02.2026

Наказ МОН
20.02.2023 № 185