Програми додаткових вступних випробувань до аспірантури 2024

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

051 Економіка

053 Психологія

054 Соціологія

061 Журналістика

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

073 Менеджмент

075 Маркетинг

101 Екологія

102 Хімія

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

125 Кібербезпека та захист інформації

131 Прикладна механіка

134 Авіаційна та ракетно космічна техніка

142 Енергетичне машинобудування

161 Хімічні технології та інженерія

172 Електронні комунікації та радіотехніка

174 Автоматизація, комп`ютерно-інтегровані технології та робототехніка

175 Інформаційно-вимірювальні технології

191 Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

242 Туризм і рекреація

272 Авіаційний транспорт

275 Транспортні технології (за видами)

281 Публічне управління та адміністрування

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

292 Міжнародні економічні відносини