ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ

 

Перелік обов’язкових документів для вступу до аспірантури

 

Повний комплект обов’язкових для вступу до аспірантури документів у картонному швидкозшивачі (всередині металевий швидкозшивач для фіксації документів) подається вступником особисто до Відділу аспірантури та докторантури НАУ у встановлені строки і включає:

– роздрукований сертифікат про складання ЄВІ з результатом не менше 130 балів і ТЗНК не менше 100 балів;

– заяву установленої форми для допуску до вступних випробувань (візується вступником у наукового керівника – штатного науково-педагогічного працівника НАУ, гаранта освітньо-наукової програми відповідної спеціальності);

– заяву на зарахування до аспірантури;

– копію диплома магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності;

– копію додатка до диплома з оцінками;

– особовий листок з обліку кадрів установленої форми;

 автобіографію;

– фото розміром 3,5 × 4,5 см;

– копію сторінок паспорту з відмітками;

– копію ідентифікаційного номера;

– копію трудової книжки (за наявності);

– довідку з місця роботи (за наявності);

– копію військово-облікового документа, завіреного у Військово-мобілізаційному підрозділі НАУ каб. 1-326 яким є:

для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці

✓ для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного

✓ для резервістів – військовий квиток;

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Додатковий перелік документів встановлений НАУ:

– медичну довідку для осіб з особливими освітніми потребами (за бажанням вступника).

– рекомендація Вченої ради на зарахування до аспірантури НАУ (за наявності);

– список опублікованих наукових праць і винаходів; копії опублікованих статей/тез (за наявності), засвідчені заступником декана факультету/директора інституту з наукової роботи (чи уповноваженою на це особою) на підставі оригіналів;

– дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;

– міжнародний сертифікат з іноземної мови TOEFL, International English LanguageTestingSystem, Cambridge English Language Assessment, німецької мови: TestDaF, французької мови: DELF, DALF не нижче рівня B2 чи аналогічного рівня. 

Зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. До картки фізичної особи в ЄДЕБО (в цьому випадку) буде вноситися інформація про міжнародний сертифікат.

Вступники до аспірантури, які мають чинні сертифікати із зазначеного переліку, звільняються від вступного іспиту з іноземної мови. Їм не потрібно виконувати умову допуску до такого іспиту. Тобто такі вступники можуть проходити інші вступні випробування до аспірантури і не складають ЄВІ.

 

  1. Вступні випробування та конкурсний відбір у НАУ складаються зі:
  • вступного іспиту з наукової спеціальності;
  • вступного іспиту з англійської мови;
  • вступного іспиту з української мови – для іноземних громадян;
  • реферата з презентацією дослідницьких пропозицій та досягнень за підписом наукового керівника;
  • особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування зі спеціальності відповідної галузі науки.

Із детальною інформацією щодо вступу можна ознайомитися на сайті Відділу аспірантури та докторантури НАУ за посиланням: https://asdoc.nau.edu.ua/

Контакти: 406-77-19;

                  406-74-84