ГАЛУЗІ ЗНАНЬ, СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ТА СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

Перелік галузей знань, спеціальностей та освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти
на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти та сертифікатів про акредитацію
 
№ пор Шифр та найменування
галузі знань
Шифр та найменування спеціальності ID
освітньої програми в ЄДЕБО
Найменування
освітньо-наукової програми (спеціалізації)
Серія та номер сертифіката про акредитацію (ОП – за освітньою програмою) Дата видачі та строк дії сертифіката про акредитацію
освітньої програми
Гаранти осітньо-наукових програм Організація
(відомство) що
видала сертифікат
про акредитацію
освітньої програми
Факультет/ Навчально- науковий інститут
1 01
Освіта/Педагогіка
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 49883 Професійна освіта Умовна (ОП) 30.05.2023
30.05.2024
 
Лузік Ельвіра Василівна – д.пед.н., проф., зав. каф. педагогіки та психології професійної освіти
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  Факультет лінгвістики та
соціальних комунікацій
2 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 49902 Економіка Умовна (ОП) 19.07.2023
18.07.2024
Ареф’єва Олена Володимирівна – д.е.н., проф., зав. каф. економіки повітряного транспорту Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  Факультет економіки та
бізнес- адміністрування
3 05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія 49903 Психологія № 4482 (ОП) 02.06.2023
01.07.2028
Яковицька Лада Савелівна – д.психол.н.,
проф., професор кафедри авіаційної психології
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  Факультет лінгвістики та соціальних
комунікацій
4 05 Соціальні та поведінкові науки 054 Соціологія 49904 Соціологія №5633 (ОП) 19.07.2023
01.07.2029
Хомерікі Олена Андріївна - д.соц.н.,
проф., зав. каф. соціології та політології
--- Факультет лінгвістики та
соціальних комунікацій
5 06 Журналістика 061 Журналістика 56045 Міжнародна журналістика Неакредитована (ОП) --- Шульгіна Валентина Іванівна, д.філол.н., проф., професор кафедри журналістики --- Факультет міжнародних відносин
6 07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа
та страхування

(для аспірантів до 31.12.2022
року вступу включно)

55551 Фінанси, банківська справа та страхування Неакредитована (ОП) --- Ярошевська Оксана Володимирівна – д.е.н., проф., професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування --- Факультет економіки та
бізнес- адміністрування

072 Фінанси, банківська справа,
страхування та фондовий ринок

(для аспірантів з 01.01.2023
року вступу)

59091 Фінанси, банківська справа та страхування Неакредитована (ОП) --- Ярошевська Оксана Володимирівна – д.е.н., проф., професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування --- Факультет економіки та
бізнес- адміністрування
7 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 54293 Менеджмент Неакредитована (ОП) --- Кириленко Оксана Миколаївна – д.е.н., проф., зав. каф. менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств. --- Факультет транспорту, менеджменту і
логістики
8 07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг 49905 Маркетинг № 3355 (ОП) 20.05.2022
01.07.2027
Князєва Тетяна В’ячеславівна – д. е. н., проф., професор кафедри міжнародної економіки Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  Факультет економіки та
бізнес- адміністрування
9 08 Право 081 Право 49906 Право № 3507 (ОП) 23.06.2022
01.07.2027
Кунєв Юрій Дем’янович – д.ю.н., проф.,
професор кафедри конституційного і адміністративного права
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  Юридичний факультет
10 10 Природничі науки 101 Екологія 48417 Екологія № 3350 (ОП) 20.05.2022
01.07.2027
Дудар Тамара Вікторівна, д.т.н., проф., зав. каф. екології Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  Факультет екологічної безпеки, інженерії та
технологій
11 10 Природничі науки 102 Хімія 49907 Хімія Неакредитована (ОП) ---  
 Чумак Віталій Лукич - д.х.н., проф., професор кафедри хімії і хімічної технології
--- Факультет екологічної безпеки, інженерії та
технологій
12 12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення 49908 Інженерія програмного забезпечення  № 4596 (ОП) 02.06.2023
01.07.2028
Зибін Сергій Вікторович – д.т.н., проф., професор кафедри безпеки інформаційних технологій Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  Факультет кібербезпеки та програмної інженерії
13 12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки 49909 Комп’ютерні науки №5218 (ОП) 28.06.2023
01.07.2028
Гнатюк Сергій Олександрович – д.т.н., проф., декан Факультету комп'ютерних наук та технологій Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  Факультет комп'ютерних наук та технологій
14 12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія 49910 Комп’ютерна інженерія № 3129 (ОП) 20.04.2022
01.07.2027
Жуков Ігор Анатолійович – д.т.н., проф., зав. каф. комп’ютерних систем та мереж Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  Факультет комп'ютерних наук та технологій
15 12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека

(для аспірантів до 31.12.2022
року вступу включно)

49911 Кібербезпека №5647 (ОП) 19.07.2023
01.07.2029
Казмірчук Світлана Володимирівна – д.т.н., проф., професор кафедри безпеки інформаційних технологій Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  Факультет кібербезпеки та програмної інженерії

125 Кібербезпека та захист
інформації

(для аспірантів з 01.01.2023
року вступу)

59092 Кібербезпека №5789 (ОП) 28.07.2023
01.07.2029
Казмірчук Світлана Володимирівна – д.т.н., проф., професор кафедри безпеки інформаційних технологій Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  Факультет кібербезпеки та програмної інженерії
16 13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 49912 Прикладна механіка Неакредитована (ОП) --- Кіндрачук Мирослав Васильович – д.т.н., проф., професор кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів --- Аерокосмічний факультет
17 13 Механічна інженерія 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 49913 Авіаційна та ракетно-космічна техніка № 4580 (ОП) 02.06.2023
01.07.2028
Ігнатович Сергій Ромуальдович – д.т.н., проф., зав. каф. конструкції літальних апаратів Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  Аерокосмічний факультет
18 14 Електрична інженерія 142 Енергетичне машинобудування 49914 Енергетичне машинобудування № 2677 (ОП) 20.12.2021
01.07.2027
Балалаєва Катерина Вікторівна, д.т.н., доц., професор кафедри авіаційних двигунів Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  Аерокосмічний факультет
19 15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

(для аспірантів до 31.12.2022
року вступу включно)

49915 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології № 3124 (ОП) 20.04.2022
01.07.2027
 Синєглазов Віктор Михайлович – д.т.н., проф., зав. каф. авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  Факультет аеронавігації,
електроніки та телекомунікацій
20 15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та
інформаційно- вимірювальна техніка

(для аспірантів до 31.12.2022
року вступу включно)

49916 Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка № 2995 (ОП) 29.03.2022
01.07.2027
Квасніков Володимир Павлович – д.т.н., проф., зав. каф. комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  Аерокосмічний факультет
21 16 Хімічна інженерія та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія 59093 Хімічні технології та інженерія №5790 (ОП) 28.07.2023
01.07.2028
Руденко Віра Миколаївна - д.т.н., проф., професор кафедри хімії і хімічної технології Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  Факультет екологічної безпеки,
інженерії та технологій
22 17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

(для аспірантів до 31.12.2022
року вступу включно)

49918 Телекомунікації та радіотехніка  № 4559 (ОП) 02.06.2023
01.07.2028
Заліський Максим Юрійович – д.т.н., проф., професор кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  Факультет аеронавігації, електроніки та
телекомунікацій
23 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

172 Електронні комунікації та радіотехніка
(для аспірантів з 01.01.2023
року вступу)

59094 Телекомунікації та радіотехніка №5791 (ОП) 28.07.2023
01.07.2028
Заліський Максим Юрійович – д.т.н., проф., професор кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  Факультет аеронавігації, електроніки та
телекомунікацій
24 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації 174 Автоматизація,
комп’ютерно-інтегровані
технології та робототехніка
(для аспірантів з 01.01.2023
року вступу)
59095 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

№5780 (ОП)

26.07.2023
01.07.2027

 Синєглазов Віктор Михайлович – д.т.н., проф., зав. каф. авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  Факультет аеронавігації, електроніки та
телекомунікацій
25 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації 175 Інформаційно-
вимірювальні технології
(для аспірантів з 01.01.2023
року вступу)
59096 Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка

№5784 (ОП)

28.07.2023
01.07.2027

Квасніков Володимир Павлович – д.т.н., проф., зав. каф. комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  Аерокосмічний факультет
26 19 Архітектура та будівництво 191 Архітектура та містобудування 55552 Архітектура та містобудування Неакредитована (ОП) --- Омельяненко Максим Вікторович, д.т.н., доц., професор кафедри архітектури та просторового планування --- Факультет наземних споруд і аеродромів
27 19 Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія 49919 Будівництво та цивільна інженерія № 3113 (ОП) 20.04.2022
01.07.2027
Лапенко Олександр Іванович – д.т.н., проф., зав. каф. комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  Факультет наземних споруд і аеродромів
28 24 Сфера обслуговування 242 Туризм і рекреація 62311 Міжнародний туризм і регіональні студії Неакредитована (ОП) --- Колотуха Олександр Васильович – д.геогр.н., проф., професор кафедри 
міжнародного туризму та країнознавства
--- Факультет міжнародних відносин
29 27 Транспорт 272 Авіаційний транспорт 49920 Авіаційний транспорт № 2782 (ОП) 23.12.2021
01.07.2027
Авер’янова Юлія Анатоліївна – д.т.н., проф., професор кафедри аеронавігаційних систем Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  Факультет аеронавігації, електроніки та
телекомунікацій
30 27 Транспорт 275 Транспортні технології
275.04 Транспортні технології (на повітряному транспорті)
49921 Транспортні технології   №5085 (ОП) 20.06.2023
01.07.2028
Шевчук Дмитро Олегович – д.т.н., проф., зав. каф. організації авіаційних перевезень --- Факультет транспорту, менеджменту і логістики
31 28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування 52460 Публічне управління та адміністрування Неакредитована (ОП) --- Кравченко Мілена В'ячеславівна –  д.держ.упр., проф., професор кафедри публічного управління та адміністрування --- Навчально- науковий інститут неперервної освіти
32 29 Міжнародні відносини 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії
55263 Зовнішня політика Неакредитована (ОП) --- Седляр Юлія Олександрівна – д. політ. н., доц., професор кафедри
міжнародних відносин, інформації та регіональних студій
--- Факультет міжнародних відносин
33 29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини 49922 Міжнародні економічні відносини Подана на акредитацію у 2022-2023 н.р. --- Румянцев Анатолій
Павлович – д.е.н., проф., професор кафедри міжнародних економічних відносин і
бізнесу
--- Факультет міжнародних відносин
34 29 Міжнародні відносини 293 Міжнародне право 55265 Міжнародне право Неакредитована (ОП) ---  Нурулаєв Ількін Садагат огли – д.ю.н., проф., професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства --- Факультет міжнародних відносин
News

Останні новини