АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ

Відповідно до «Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Національному авіаційному університеті» від 13.06.2022, №161/од: «Атестація наукової роботи проводиться організовано не менше двох разів на рік. Аспірант/докторант кожні півроку звітує про хід виконання індивідуального плану на засіданні кафедри/факультету» та в залежності від дати зарахування (до 20 числа останнього місяця кожного півріччя навчального року) особисто подає такі матеріали звітності:

  • Індивідуальний план, звіт (із ксерокопіями публікацій) і витяг з протоколу засідання кафедри (для PhD)
  • Індивідуальний план, звіт (із ксерокопіями публікацій) і витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету (для докторантів)

Графік проведення атестації в залежності від дати зарахування

Дата зарахування

Затвердження теми дисертації

(упродовж 2 місяців із дати зарахування та заповнення Індивідуального плану до стор.7)

Піврічна

(заповнений Індивідуальний план, витяг, звіт)

Річна

(заповнений Індивідуальний план, витяг, звіт)

з 01.01

до 01.03

до 20.06

до 20.12

з 01.04

до 01.06

до 20.09

до 20.03

з 01.07

до 01.09

до 20.12

до 20.06

з 01.10

до 01.12

до 20.03

до 20.09

Просимо надавати всі необхідні документи про результати проведеної атестації у Відділ аспірантури та докторантури (к. 1-225) вчасно!

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Національному авіаційному університеті

Зміни щодо підготовки та атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії