ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ДОКТОРАНТУРИ

Перелік документів для вступу до докторантури

 

Повний комплект обов’язкових для вступу до докторантури документів у картонному швидкозшивачі подається вступником особисто до Відділу аспірантури та докторантури НАУ у встановлені строки і включає:

– заяву про зарахування установленої форми;

– згоду на збір та обробку персональних даних;

– витяг з протоколу рішення Вченої ради НАУ з рекомендацією до вступу в докторантуру, із зазначенням теми дисертаційної роботи та наукового консультанта;

– копію диплома доктора філософії або кандидата наук;

– письмову характеристику наукової діяльності вступника, завірену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником НАУ, із згодою бути науковим консультантом;

– завірений ученим секретарем НАУ список публікацій за темою дисертації;

– особовий листок з обліку кадрів установленої форми;

– автобіографію;

– фото розміром 3,5 × 4,5 см;

– копію сторінок паспорту з відмітками;

– копію ідентифікаційного номера;

– копію трудової книжки;

– копію приписного свідоцтва, завірену у Військово-мобілізаційному підрозділі НАУ (для чоловіків);

– довідку з місця роботи;

– угоду про підготовку здобувача ступеня доктора наук у докторантурі НАУ у двох примірниках – за умови вступу за державним замовленням; або контракт про платну підготовку в докторантурі – у двох примірниках.