ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ

Перелік документів для вступу до аспірантури

 

Повний комплект обов’язкових документів у картонному швидкозшивачі подається вступником особисто до Відділу докторантури та аспірантури у встановлений термін і включає:

– заяву установленої форми для допуску до вступних випробувань (візується вступником у наукового керівника – штатного науково-педагогічного працівника НАУ, гаранта освітньо-наукової програми відповідної спеціальності);

– заяву на зарахування до аспірантури;

– згоду на збір та обробку персональних даних;

– копію диплома магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності;

– копію додатку до диплома з оцінками;

– особовий листок з обліку кадрів установленої форми;

 автобіографію;

– фото розміром 3,5 × 4,5 см;

– копію сторінок паспорту з відмітками;

– копію ідентифікаційного номера;

– копію трудової книжки (за наявності);

– копію приписного свідоцтва, завірену у Військово-мобілізаційному підрозділі (для чоловіків);

– довідку з місця роботи (за наявності);

– оригінал диплома про повну вищу освіту, паспорт та приписне свідоцтво (для чоловіків) пред’являються вступником особисто. Без наявності оригіналів пакет документів не приймається.

 

Вступні випробування та конкурсний відбір

  1. Вступні випробування до аспірантури НАУ здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії складаються зі:
  • вступного іспиту з наукової спеціальності;
  • вступного іспиту з англійської мови
  • вступного іспиту з української мови – для іноземних громадян
  • реферату з презентацією дослідницьких пропозицій та досягнень за підписом наукового керівника;
  • особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування зі спеціальності відповідної галузі науки.