Спеціалізована вчена рада Д 26.062.08

Профіль ради:

05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт»,

05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»

Персональний склад ради:

Голова ради:

 1. Синєглазов Віктор Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.13.12.

Заступники голови:

 1. Сібрук Леонід Вікторович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.12.17.

Вчений секретар:

 1. Долгоруков Сергій Олегович, к.т.н., старший викладач, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.13.12.

Члени ради:

 1. Білецький Анатолій Якович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.12.17.
 2. Дружинін Володимир Анатолійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 05.12.17.
 3. Матвійків Олег Михайлович, д.т.н., професор, перший проректор, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.13.12.
 4. Нелін Євген Андрійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 05.12.17.
 5. Прасол Ігор Вікторович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.13.12.
 6. Прокопенко Ігор Григорович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.13.12.
 7. Рогоза Валерій Станіславович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 05.13.12.
 8. Сущенко Ольга Андріївна, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.13.12.
 9. Уланський Володимир Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.12.17.
 10. Шевчук Дмитро Олегович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.13.12.
 11. Шутко Володимир Олександрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національнийавіаційний університет, спеціальність 05.13.12.
 12. Щербина Ольга Алімівна, д.т.н., доцент, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.12.17.
 13. Яновський Фелікс Йосипович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.12.17.