Спеціалізована вчена рада Д 26.062.07

Спеціалізована вчена рада Д 26.062.07

Профіль ради: 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Персональний склад ради:

Голова ради:

 1. Жуков Ігор Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.13.05.

Заступник голови ради:

 1. Печурін Микола Капітонович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.13.05.

Вчений секретар ради:

 1. Кудренко Станіслава Олексіївна, к.т.н., доцент кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.13.05.

Члени ради:

 1. Швачич Геннадій Григорович доктор технічних наук, професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.13.05.
 2. Гамаюн Володимир Петрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.13.05.
 3. Гільгурт Сергій Якович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, спеціальність 05.13.05.
 4. Дичка Іван Андрійович, доктор технічних наук, професор, декан, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 05.13.05.
 5. Квасніков Володимир Павлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.13.05.
 6. Опанасенко Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова, спеціальність 05.13.05.
 7. Савченко Аліна Станіславівна, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.13.05.
 8. Заліський Максим Юрійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.13.05.
 9. Козлюк Ірина Олексіївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.13.05.