Спеціалізована вчена рада Д 26.062.06

Профіль ради:

05.02.04 «Тертя та зношування в машинах»

Персональний склад ради :

Голова ради:

 1. Мікосянчик Оксана Олександрівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.02.04.

Заступники голови:

 1. Духота Олександр Іванович, д.т.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.02.04.

Вчений секретар:

 1. Свирид Михайло Миколайович, к.т.н., доцент, заступник декана, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.02.04.

Члени ради:

 1. Беспалов Сергій Анатолійович, д.т.н., старший науковий співробітник, учений секретар сектору, Президія НАН України, спеціальність 05.02.04.
 2. Войтов Віктор Анатолійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Державний біотехнологічний університет, спеціальність 05.02.04.
 3. Дворук Володимир Іванович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.02.04.
 4. Диха Олександр Володимирович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Хмельницький національний університет, спеціальність 05.02.04.
 5. Кіндрачук Мирослав Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.02.04.
 6. Марчук Володимир Єфремович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.02.04.
 7. Мнацаканов Рудольф Георгійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.02.04.
 8. Носко Павло Леонідович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.02.04.
 9. Стадниченко Вячеслав Миколайович, д.т.н., професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.02.04.
 10. Уманський Олександр Павлович, д.т.н., професор, завідувач відділу, Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, спеціальність 05.02.04.