Спеціалізована вчена рада Д 26.062.03

Профіль ради:

05.13.03 «Системи та процеси керування»,

05.22.13 «Навігація і управління рухом»,

05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

Персональний склад ради:

Голова ради:

 1. Хращевський Рімвідас Вілімович, доктор технічних наук, професор, перший проректор, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.22.13.

Заступники голови:

 1. Дмитрієв Сергій Олексійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.22.20;
 2. Нестеренко Катерина Сергіївна, доктор технічних наук, професор, декан, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.22.13;

Вчений секретар:

 1. Іванець Ольга Борисівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.13.03;

Члени ради:

 1. Азарсков Валерій Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.13.03;
 2. Байбуз Олег Григорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри, Дніпровський національний університет, спеціальність 05.22.20;
 3. Заліський Максим Юрійович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.22.20;
 4. Логінов Василь Васильович, доктор технічних наук, професор, начальнитк управління, Приватне акціонерне товариство «ФЕД», спеціальність 05.22.20;
 5. Машков Олег Альбертович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, спеціальність 05.13.03;
 6. Писарчук Олексій Олександрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 05.22.13;
 7. Тачиніна Олена Миколаїв, доктор технічних наук, професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.13.03;
 8. Синєглазов Віктор Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.13.03;
 9. Сібрук Леонід Вікторович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.22.13;
 10. Сніцаренко Петро Миколайович, доктор технічних наук, Старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, спеціальність 05.13.03;
 11. Соломенцев Олександр Васильович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.22.20;
 12. Цимбал Микола Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри, Національний університет «Одеська морська академія», спеціальність 05.22.13;
 13. Шевчук Дмитро Олегович, доктор технічних наук, Старший науковий співробітник, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.13.03;
 14. Шмельова Тетяна Федорівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.22.13;
 15. Шутко Микола Олександрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.22.20.